affersverdenen lone gitte

CS Medica gör IPO med CBD produkter

CS Medica är pionjärer på den nordiska marknaden när det kommer till utveckling, tillverkning och kommersialisering “over-the-counter” (OTC) av medicintekniska produkter innehållande cannabinoider som CBD, CBG och CBN. Nu noteras bolaget på Spotlight Stock Market.

Framtagande och försäljning av produkter innehållande cannabinoider har under många år varit stigmatiserat men efter nya regler som godkänner försäljningen har marknaden fullkomligt exploderat. Bolaget fokuserar just nu på 20 olika produkter vilka man under många år har utvecklat och som samtliga kan lindra autoimmuna och stressrelaterade sjukdomar så som psoriasis, artrit och håravfall. Elva av dessa produkter erbjuds idag på den europeiska marknaden. Snart påbörjar bolaget även försäljning av kosmetiska produkter. Under hösten kommer det köpenhamnsbaserade bolaget börja sälja hos bland annat Kronans Apotek i Sverige.

– Vår nuvarande produktportfölj består bland annat av medicintekniska produkter som kan lindra psoriasis och hjälpa till vid sömnproblem. I just den här typen av åkommor blir CBD intressant eftersom substansen kontrollerar immunsystemet och det centrala nervsystemet. I medicin kan cannabinoider stoppa attacker på ett effektivt sätt då kroppen känner igen sig själv i substanserna. Här börjar kroppen samarbeta med substansen för att minska den aktuella attacken, säger bolagets VD, Lone Henriksen……….

READ MORE