Det danska cannabisbolaget CS MEDICA har utvecklat en serie receptfria produkter för behandling av en rad olika sjukdomar, exempelvis psoriasis och ledgångsreumatism. Bolaget verkar i dag främst på den nordiska marknaden men är i full gång med att ta produkterna ut i Europa. Nu genomförs en nyemission och marknadsnotering för att finansiera expansionen och införlivandet av det nya europeiska regelverket för medicinteknik, MDR.Få har väl kunnat undgå uppståndelsen kring cannabis sedan den medicinska användningen legaliserats i allt fler västerländska länder. Just nu pågår stora forskningsinsatser för att klarlägga den farmaceutiska fördelen och positiva effekterna och allt fler bolag är verksamma inom cannabisområdet.CS MEDICA logoEtt bolag som verkar inom den snabbt växande branschen är danska CS MEDICA, som utvecklat en serie receptfria produkter som marknadsförs under varumärket Cannasen CBD. Produktfamiljen baseras på Cannabidiol (CBD) och andra ämnen som utvinns ur cannabisplantan för behandling av till exempel ledgångsreumatism, psoriasis, håravfall och sömnsvårigheter. Bolaget riktar sig således mot stora etablerade behandlingsmarknader där man menar att cannabis kan ha en viktig roll att spela.

Klassade som medicintekniska produkter

Enligt CS MEDICA skiljer sig deras produkter från andra liknande cannabisbaserade produkter på en viktig punkt – de är klassade som medicintekniska produkter enligt det europeiska regelverket MDD.

Övergången till det nya regelverket innebär bl.a. att de nya produkter inte längre kommer att kunna erhålla de nödvändiga certifikat som krävs för att lansera produkten på den europeiska marknaden. Med andra ord måste alla produkter uppfylla de nya, strängare kraven för att kunna omklassificeras och därmed förbli på marknaden.

Reglerna tar dock en övergångsperiod på fyra år i beaktande – vilket innebär att produkter som redan registrerats som klass I enligt tidigare föreskrifter (MDD) får stanna kvar på marknaden utan någon omklassificering till den nyligen erfordrade IIa-klassificeringen. Produkter som omfattas av ett giltigt MDD-certifikat kan således fortsätta att säljas under denna period men måste uppfylla de nya kraven för att kunna säljas efter övergångsperioden på fyra år, d.v.s. maj 2025.

Bolaget arbetar nu med att klassificera om portföljen för att den ska uppnå kraven som ställs enligt det nya regelverket MDR. Flera kliniska studier genomförs med målet är att uppnå en IIa-klassning på en fyrgradig skala.