prickfrit

fra Affärsvärldens IPO-guide

Prickfritt inför cannabisbolaget CS Medicas notering.

Affärsvärldens IPO-guide har granskat CS Medica inför noteringen på Spotlight och inte hittat någon flagga.

Dock noteras, under rubriken täta personkopplingar, att bolaget före IPO:n ägs till lika delar av syskonen Gitte och Lone Henriksen. Gitte är VD och CSO i bolaget och Lone är CFO och styrelseledamot. Största teckningsåtagare i IPO:n är deras föräldrar Finn-Ove och Nina Henriksen. Teckningsåtagandet avser kvittning av ett lån från 2020. Nämnda släktskap är inte utan risker men IPO-guiden bedömer att fördelarna ser ut att vara större än riskerna. Mot den bakgrunden hissas ingen flagga.

Til artikel

 


For more information about CS MEDICA:
Lone Henriksen, CEO
Phone: + (45) 70 70 73 37
Direct: + (45) 71 20 30 47
Email: lh@galaxapharma.com
Website: https://www.cs-medica.com/

CS MEDICA A/S is a Danish medico cannabis company founded in 2011. CS MEDICA is committed to developing, manufacturing, and commercializing over-the-counter (OTC) medical device products containing cannabinoids. The Company runs its business through the two fully-owned subsidiaries, Galaxa Pharma A/S (distributor and representative of foreign manufacturers in the Nordic, registered medical device product distributor) and CanNordic A/S (Medical device developer and seller (BtB), registered medical device product  manufacturer). CS MEDICA distributes products across the European borders and is headquartered in Copenhagen, Denmark.

The company is listed on Spotlight Stockmarked Market in Stockholm (symbol: “CSMED”). For more information about CS MEDICA cs-medica.com.

Advisors, selling agent, and issuing agency
Sedermera Fondkommission is the financial advisor, Phone: +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se. Markets & Corporate Law Nordic is the legal advisor to CS MEDICA in connection with the planned capitalization and listing. Nordic Issuing acts as issuing agency and Nordnet Bank AB is the selling agent.